Menu

THE STAIRCASE

China Guangzhou 2019
CREDITS
Guido Bondielli Architects, Guido Giacomo Bondielli, Stefano Bozzarelli, Marco Lombradini, Micaela Podestà, Lucia Liu, Guoqiang You, Yaojun Lin, Antonio Abbate, Jing Dang
PROGRAM
Staircase
STATUS
In Progress

Related project